iphone、安卓手机推荐注册就送30分钟话费

作者:alicall   来源:www.alicall.com  |  发布时间:2011-12-3 10:44:56  |  浏览次数:124677

操作步骤:

  1、下载iphone、安卓手机版客户端软件,立即下载 

  2、下载软件到手机之后,点击软件注册阿里通账户,注册可获赠10分钟免费通话时长(已有阿里通账户的跳过此步,直接登录)

  3、登录后主页面,点击“更多”

  

                                    iphone版更多页面              
安卓版更多页面

  4、点击“推荐亲友获赠话费”,即可推荐给您的手机好友,您的好友根据手机短信的链接下载注册阿里通,每成功推荐一位好友注册阿里通,您将免费获得30分钟话费。

 

  推荐说明:

  1、必须通过iphone、安卓手机版软件“推荐亲友送话费”短信推荐;

  2、亲友根据短信中的链接下载注册并通过手机认证,不仅亲友能获得1元话费赠送,同时推荐人也可获得30分钟话费赠送;